menu
MIEJSCE OBRAD PROGRAM PARTNERZY ZAPROSZENIE

Zaproszenie

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,

W dniu 8 czerwca 2016 roku, o godz. 13.30, w salach konferencyjnych PARiS odbędzie się konferencja naukowa IV Bydgoska Wiosna Onkologii. Podczas konferencji prezentowane będą prace z zakresu diagnozowania i leczenia nowotworów, a jedna z sesji jest przeznaczona dla przedstawienia prac młodych naukowców. Wstęp jest wolny, bez wcześniejszej rejestracji.

Spotkanie jest zorganizowane przez Katedrę Chirurgii Onkologicznej CM UMK, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zegarskiego.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze spotkanie będzie interesującym wydarzeniem naukowym i przyczyni się do lepszego diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych.

Serdecznie zapraszamy!

dr med. Michał Jankowski
Komitet Organizacyjny

Partnerzy

logo Nutricia logo Mac´s Medical

Program

13.30 - Otwarcie spotkania. Wojciech Zegarski
13.35 - Sesja Wykładowa
Wojciech Zegarski, Krzysztof Roszkowski
1. Przyszłość limfadenektomii dołu pachowego u chorych na raka piersi - nasz wkład w toczącą się dyskusję
Tomasz Nowikiewicz (10 min).
2. Wznowy miejscowe raka odbytnicy - na podstawie własnych wyników leczenia radykalnego
Michał Jankowski (10 min).
3. Metoda CRS+HIPEC obecne możliwości leczenia i przyszłościowe trendy rozwoju
Maciej Nowacki (10 min).
4. Prezentacja przypadków.
Monika Trojakowska, Anna Wiczołek, Wojciech Hermanowski, Marta Wojciechowska – Koło Naukowe Katedry Chirurgii Onkologicznej CM UMK; Ewa Śrutek (po 5 min):
- MPNST odbytnicy
- GIST trzustki
- Rozsiany rak neuroendokrynny.
5. Laparoskopia w raku jelita grubego. Perclot - nowoczesna metoda uzyskania hemostazy
Wojciech Zegarski (15 min).
Dyskusja
PRZERWA - KAWA
15.00 - Sesja Rezydencka (po 8 min):
Roman Makarewicz, Michał Jankowski
1. Okołooperacyjna chemioterapia raka żołądka
Natalia Bąkowska-Kocik
2. Chemioterapia w leczeniu indukcyjnym raka odbytnicy
Manuela Las-Jankowska
3. Nowe trendy w diagnostyce raka prostaty
Bartłomiej Małkowski
4. Monitorowanie skuteczności terapii szpiczaka mnogiego za pomocą badania FET PET/CT
Rita Łopatto
5. Diagnostyka PET NMR w HCC
Marta Maruszak
6. Rola znaczników w oznaczaniu loży pooperacyjnej po oszczędzającym leczeniu operacyjnym raka piersi
Judyta Wiercińska
7. Radioterapia śródoperacyjna jako leczenie uzupełniające - boost, u chorych na raka piersi
Anna Bąk, Joanna Bondos
8. Rola radioterapii w leczeniu guzów śródrdzeniowych
Joanna Bondos, Anna Bąk
Dyskusja
16.30 - Zakońćzenie

Miejsce obrad

Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS)
przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

aktualizacja: 2016-05-31
logo Divisia Biuro Organizacyjne:
DIVISIA Sp. z o.o.
60-363 Poznań, ul. Grodziska 37
tel. 727-555-858 biuro@divisia.pl www.divisia.pl